Wat doet de medisch pedicure?

Bij de gewone pedicure kan iedereen terecht voor allerlei voorkomende voetzorg. Denk hierbij aan nagels knippen, eelt verwijderen of het behandelen van een likdoorn. Goede voetzorg is voor ieder mens heel erg belangrijk, je voeten moeten immers een heel leven mee. Zorg er dus goed voor.

 

Bij een medisch pedicure kan elk mens terecht voor deze "gewone" voetzorg. Naast de basis heeft de medisch pedicure echter een aanvullende opleiding gevolgd om ook meer gespecialiseerde zorg te verlenen. Denk bijvoorbeeld aan de behandeling van mensen met diabetes. Juist voor hen is goede voetzorg heel erg belangrijk om wondjes en andere omgemakken te voorkomen. Een medisch pedicure heeft hier speciaal aandacht voor en weet hoe ze ook bij diabetes de juiste voetzorg moet verlenen.

Iedereen met een zogeheten risicovoet doet er goed aan om regelmatig een medisch pedicure te bezoeken. Een risicovoet heeft u als u bijvoorbeeld last heeft van diabetes, reuma of kanker. Maar ook ouderen, mensen met spastische of verwaarloosde voeten vallen onder de noemer risicovoet. De medisch pedicure heeft in de opleiding speciale technieken geleerd die helpen om ook in kwetsbare omstandigheden de juiste zorg te verlenen. Bovendien staat een medisch pedicure geregistreed in het KRP register wat tevens inhoudt dat om de erkenning medisch pedicure te kunnen houden continu nascholing vereist is. Op deze wijze is de medisch pedicure telkens op de hoogte van de juiste technieken.

 

Een medisch pedicure werkt niet alleen maar is een schakel in een keten zorgverleners. De medisch pedicure werkt bijvoorbeeld samen met de huisarts, de diabetesverpleegkundige en de podoloog.

Hoe zit het met vergoeding door de zorgverzekering?

In sommige gevallen is het mogelijk om de zorg van een medisch pedicure vergoed te krijgen door je zorgverzekering. Er zijn veel verschillende regels en het is soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Hieronder leg ik kort de meest voorkomende situaties bij mij in de praktijk uit. Controleer altijd bij je behandelaar of verzekering hoe jouw persoonlijke situatie is!

 

1  Pedicurezorg wordt alleen vergoed als er een medische noodzaak is.

 

2  Pedicurezorg wordt alleen voor diabetespatiënten met zorgprofiel 2 of meer vergoed vanuit de basisverzekering. Vaak is de huisarts of podotherapeut de hoofdbehandelaar. Deze kan je doorverwijzen naar de medisch pedicure. Vaak wordt de behandeling dan vergoed door de verzekering

 

3  Alle overige voetzorg wordt niet vergoed door de basisverzekering. Vaak zijn er vanuit een aanvullende zorgverzekering wel mogelijkheden om behandeling door een medisch pedicure vergoed te krijgen. Dit kan ook voor jou gelden als je bijvoorbeeld diabetes zorgprofiel 1 heeft, of als je lijdt aan reumatoïde artritis, MS, Parkinson, kanker een dwarsleasie hebt of andere aandoeningen die behandeling door een medisch pedicure vragen. Je krijgt in deze situaties een gespecificeerde factuur mee die je zelf bij je verzekering kunt declareren. De verzekering zal je dan de behandelkosten vergoeden. Overleg altijd tevoren met je verzekering wat in jouw specifieke situatie de regels zijn.